forest_1 2048x300

Voorwaarden deelname
Deelname aan de RSW en de Smoke Jamboree staat open voor alle scoutsspeltakken van scoutingverenigingen uit de Regio Westelijke Mijnstreek.

Deelnemers dienen zich in te schrijven via SOL. Dit dient te gebeuren voor 6 maart en kan via deze link.

Naast inschrijving via SOL dienen onderstaande formulieren te worden ingevuld. Deze s.v.p. separaat toezenden aan organisatie! Groepen zijn zelf verantwoordelijk voor de gestelde leeftijdsgrenzen voor deelname aan de RSW en Smoke Jamboree alsook een eventuele deelname aan de LSW. Formulieren zijn ter vaststelling van het aantal deelnemers en zullen aansluitend aan de RSW Smoke Jamboree worden vernietigd!

 < Formulier deelnemerslijsten RSW en Smoke Jamboree

Opening en sluiting
Op vrijdag om 20.00 uur is de officiële opening. Op zondag om ongeveer 14.00 uur vindt de prijsuitreiking en de sluiting plaats. Bij de opening en sluiting is het dragen van een correcte Scoutfit verplicht. De leiding van je groep, familie en andere belangstellenden kunnen bij de opening of sluiting aanwezig zijn.

Inschrijfgeld / bijdrage
Het inschrijfgeld / bijdrage voor de RSW / Smoke Jamboree is ook dit jaar weer gesteld op 5,00 euro per persoon. Dit geldt voor alle deelnemers; jeugdleden, stafleden en Explorers/OST-leden.
Let hierbij erop dat de foerage door de groepen zelf verzorgd dient te worden!

De inschrijving is pas definitief als ook het verschuldigde deelnemersbijdrage voor 6 maart is voldaan. 

Bank- of girorekening       Rekening NL43INGB0001599552 t.n.v. St. Scouting Regio Westelijke Mijnstreek

forest_1 2048x300