Data en plaats bekend.

jungle_1

De RSW en Smoke Jamboree zullen worden gehouden op 17 – 18 en 19 april. De lokatie zal zijn in de Gemeente Echt-Susteren. Momenteel wordt bekeken waar precies het zal zijn.