forest_1 2048x300

Voor de RSW deelnemers gelden de volgende regels:

  • Volg altijd de aanwijzingen van de subkampstaf (en de organisatie) op.
  • Met problemen of moeilijkheden ga je naar je de subkampstaf toe. Zij zijn er om je te helpen!
  • De RSW is een groepsevenement en we maken er met z’n allen een feest van. Dus niet in je eentje in je tent. Denk ook aan je buren.
  • Zonder toestemming van de subkampstaf mag je het terrein niet verlaten.
  • Tussen 0:00 en 7:30 is het stil in het RSW subkamp.
  • Boxen of een radio zijn alleen in overleg met de subkampstaf toegestaan.
  • Iedereen slaapt in zijn eigen tent!
  • Op het terrein zijn toiletten aanwezig. Zorg ervoor dat deze netjes blijven. Er moeten nog meer mensen gebruik van maken!
  • Let er goed op dat je persoonlijke bagage en het ploegmateriaal niet laat slingeren. Berg alles goed op. Natuurlijk blijf je van het materiaal van andere ploegen af!
  • Het terrein is schoon en dat houden we graag zo. Papier, snoepzakjes, blikjes en ander afval dien je netjes weg te gooien.

Voor het niet nakomen van één van de regels geldt dat de desbetreffende ploeg gediskwalificeerd wordt en direct het terrein zal moeten verlaten!

fairy_in_forest 2048x300